©2014-2022, TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc - Phường Ninh Khánh - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.88.35.35